Grønbjerg Friskoles SFO - Blæksprutten

 

 

 

Som en integreret del af Grønbjerg Friskole arbejder vi ud fra skolens værdigrundlag og lægger vægt på at gøre Blæksprutten til et trygt og rart sted at være. Det er vigtigt, at børnene føler sig velkomne og har indflydelse på deres egen hverdag. Derfor inddrages børnene så vidt muligt i de beslutninger, der træffes om dagligdagen i SFO’en.

 

Pædagogisk målsætning:

 

VI VIL ......

 

Respektere, støtte og lytte, ved at:

 • Behandle børn forskelligt – så vi derved behandler dem ens
 • Vise hinanden respekt i samspillet mellem voksen/voksen og barn/voksen
 • Sætte ord på hvad handlinger og sprog ”gør ved” den voksne/barnet, for på den måde at give barnet forståelse for effekten.
 • Lære det enkelte barn at kende sine egne og andres grænser, og som voksen selv være opmærksom på ikke at overskride barnets grænser.

 

 

Have åbenhed og humor, ved at:

 • Være troværdige og til at stole på
 • Være ligevægtige
 • Erkende at vi som voksne også kan tage fejl
 • Bruge humoren i hverdagen i det omfang det enkelte barn forstår det. Bruge humoren som et godt redskab til kontakt, konfliktløser, til at sætte ting i gang og vende ”trælse” eller kedelige situationer.
 • Gå med på børnenes spøg og ikke være bange for at gøre grin med os selv.

 

 

Sørge for udfoldelsesmuligheder, gode oplevelser ved at:

 • Sørge for materialer og legesager er tilpasset børnenes behov.
 • Lade materialer og legesager være tilgængelige og dermed inspirerende for børnene.
 • Være lydhøre overfor børnenes ønsker.
 • Arrangere ture ud af huset.
 • Selv søge inspiration og viden for at kunne tilbyde nye aktiviteter.

 

 

Lade børnene udvikle sig gennem fri leg ved:

 • Ikke at tilrettelægge dagligdagen forud, men lade aktiviteterne opstå spontant.
 • At inspirere, men ikke styre legen.
 • At forsøge at skabe inspirerende atmosfære og omgivelser.
 • At gøre os selv ”overflødige”.

 

 

Lade børnene selv løse uoverensstemmelser ved at:

 • Være bevidste om forskellen mellem uoverensstemmelser og konflikter, lære børnene at skelne mellem disse.
 • Være mægler uden at tage parti.
 • Følge op, høre børnenes løsning, og sikre at uoverensstemmelsen/konflikten er bilagt.

 

 

Få det enkelte barn til at føle selvværd ved at:

 • Rose, så barnet får en forståelse af, at det som person har værdi.
 • Lære barnet, at man ikke kan være god til alle ting.
 • Være positiv, støtte og fremme udvikling af de evner/færdigheder barnet har.
 • Anerkende og værdsætte.
 • Hjælpe til udvikling af venskaber.

 

 

Vægte åbent og ærligt samarbejde ved at:

 • Være positiv og imødekommende.
 • Videre give positiv/negative forløb til forældre.
 • Lytte til forældrene.
 • Respektere forældrenes holdninger med forståelse for at det er deres barn det gælder.

 

 

Stille krav:

 • I et fællesskab præget af god kontakt og et kærligt miljø, er det naturligt at kunne stille krav til hinanden. Børn og voksne har alle krav på en ærlig og imødekommende omgangsform. Derudover stiller vi på de praktiske områder krav, der naturligvis er velbegrundede.

 

 

Have konsekvens:

 • Hvis et velbegrundet krav ikke respekteres, må det naturligvis medføre en kendt konsekvens, ikke mindst til retfærdiggørelse for de som prøver at leve op til kravene. Sammenhængen mellem krav og konsekvens giver tryghed.

 

 

Åbningstider:

 

Morgenåbning 7.30-7.45

Eftermiddagsåbning 12.00-16.55  -  Fredag lukkes kl. 15.30 

 

Børn, der har behov for at blive passet før kl.7.30 tilbydes sampasning med børnehaven NaturMusen fra kl. 06.30-07.30. Her kan de børn, der ikke har spist hjemmefra, spise morgenmad. Vi serverer havregryn, cornflakes, rugbrød og grovboller med tilbehør. 

Børnene kan spille et spil, lege, tegne, læse bøger eller bare hyggesnakke, så dagen starter i et roligt tempo.

 

Kl. 7.30 åbner Blæksprutten med eget personale og børn sendes ca. kl. 7.50 i skole.

Blæksprutten åbner igen kl. 12.10, hvor personalet er klar til at modtage børnene. Her registreres alle ved ankomst, så vi kan se, om nogle ikke er mødt ind. Hvis vi mangler et barn, vil vi kontakte jer. Derfor er det vigtigt, I giver besked, hvis jeres barn holder fri eller er syg. 

 

Pris:

 

675,00 kr. pr. måned (12 måneder).

 

Personale: 

 

I Blæksprutten arbejder Annedorte, Inge, Karin, Klaus og Line.

 

Aktivitetstilbud:

 

Blæksprutten har en bred vifte af aktivitetstilbud. Mange er umiddelbart lige til at gå til for børnene, nogle kræver hjælp til igangsætning eller opsyn. For at nævne nogle:

 

Udendørs: Mooncars, Div. Boldspil, Legeplads, Sandkasser, Hoppepude, Bålplads, Huler, Telte, byggelegeplads.

Indendørs: Dukkekrog, Udklædning, Wii, Legorum, Tegne, Male, Sy, Perler, Biler, Spil m.m.

 

Vi lægger vægt på, at fritidsordningen er fri tid. Det betyder, at der ikke i det daglige tilrettelægges en masse forskellige fælles aktiviteter. Børnene kan give sig i kast med de ting, de har lyst til i- og uden for huset. Ind imellem vil der være temaer, som kan have et længere forløb. 

 

På vores kalender kan I se, hvilke fastlagte store aktiviteter der tilbydes året igennem. Kalenderen hænger på opslagstavlen i garderoben.

 

Når og hvis der er nye tiltag eller større aktiviteter eks ture ud af huset vil det også være at se her på skolens hjemmeside.

 

I Blæksprutten har vi børnemøde. Børnene har valgt et børne råd hvor der er deltager fra alle klasser. Vi holder børnemøder når der er behov og ønske herom. Vi har opsat en post kasse ved fryseren i garderoben, den fungere som en ide kasse hvor børnene lægger eventuelle ønsker og emner som børne rådet skal drøfte.

 

Rammer:

 

Ud over vores egne dejlige lokaler, har vi mulighed for at bruge Friskolens bus, Multisal og en stor gymnastiksal som i dag er totalrenoveret. Vi har Grunden med bålhus med bord- og bænkesæt, åbent bålsted og plads til fritidsliv, fodboldbane, stenmelsbane, hoppepude og legepladser. Vi etablerer, på grunden, en bygge legeplads som vil være under opsyn.

 

Udover vores lokaler på skolen, har vi et værksted i pavillonen på ”Grunden”.

 

Traditioner:

 

Vi holder rigtigt meget af traditioner, som er en tilbagevendende begivenhed. Her kan nævnes:

Fastelavnsfest, velkommen-fest, farvel-fest, lygtefest, julefrokost eller nytårs taffel, samt en årlig tur til Baboon City.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen.

 

Fødselsdage:

 

Den sidste torsdag hver måned afholdes en fælles fødselsdagsfest for de børn, der har fødselsdag den pågældende måned. De børn der har haft fødselsdag kan vælge, udfra fødselsdags menuen, hvad vi skal have. På menuen er:Lagkage og saftevand

Pizza og saftevand

Chokoladeboller og kakao

Is og saftevand

Kage og saftevand

 

 

Skiftetøj/garderobeplads:

 

Vi er ude hver dag i al slags vejr. Derfor er fornuftigt overtøj og især regntøj, flyverdragt/ skisæt og gummistøvler nødvendigt.

Skiftetøj må gerne være i garderoben ugen ud, men skal tømmes hver fredag af hensyn til rengøring. Det er en god ide at give barnet hjemmesko med, da vores gulve er kolde. 

 

Legeaftaler:

 

I Blæksprutten skal alle vælge hvilken legeaftale, der passer bedst til netop jeres barn og jeres dagligdag:A: Jeres barn må lege med alle. Vi noterer hvem han/hun gik sammen med, så I kan få besked, når I kommer og henter.

B: I laver legeaftaler i forvejen og vi får besked om det – telefonisk eller skrevet på en seddel. SFO’ens tlf nr. er 30 52 41 77

 

Vi sender Jeres barn med bus og til diverse aktiviteter, når vi i forvejen har fået besked fra jer!

 

Legetøj: 

 

Børn må gerne tage legetøj med, men det er på eget ansvar.

 

Forældresamarbejde:

 

Hvis I som forældre har behov for en samtale med os, står vi gerne til rådighed. Hvis samtalen kræver længere tid, vil vi gerne, at I aftaler en tid med os.

I Blæksprutten sender vi børn til div. fritidsaktiviteter. Hvis jeres barn har brug for at blive sendt til en aktivitet, aftales det med personalet.

Børn, der skal med bus, vil få besked af personalet om at gå til bussen, kort tid før den kører.

 

Ferier:

 

Vi har lukket i alle skolens små ferier. (efterårsferie, juleferie, vinterferie, påske m.m.).

I sommerferien holder vi lukket i uge 29 og 30. I de resterende uger er der mulighed for pasning sammen med børnehaven NaturMusen, såfremt der er behov.

 

I de uger, der er lukket, er der mulighed for pasning sammen med børnehaven – såfremt der er behov!

 

Frugt- og brødordning:

 

I Blæksprutten har vi frugt- og brødordning, som alle deltager i. Ordningen koster kr. 100,- pr. mdr. pr. barn og betales sammen med anden betaling til Friskolen. Vi tilbyder frugt og rugbrød, 4 slags pålæg, hverdag. Boller og knækbrød to dage om ugen.

 

Vi køber frisk frugt og grønt hos Brugsen i Grønbjerg flere gange om ugen. Vi bager grovboller selv, men køber friskbagt rugbrød i Brugsen.

 

Legeaftaler:

 

Aftaler om legebesøg efter skoletid aftales med SFO’ens personale dagen i forvejen eller børnene har seddel med hjemmefra.

 

Telefon:

 

Vores nummer er 30 52 41 77.

Sms-beskeder skal bruges med omtanke (vi kan overse en besked) – er det vigtigt, opfordrer vi til at ringe!

 

 

 

Børnehaven

Vuggestuen