Forældrebetalingen i skoledelen:

 

Er i øjeblikket (2018) 1100 kr. pr. måned (i 12 måneder) pr. husstand uanset hvor mange børn man har i skolen. 

Betalingen foregår via PBS.

 

SFO-betaling:

 

Forældrebetalingen er i øjeblikket (2018) 675 kr. pr. barn pr. måned (12 måneder).

 

Skolebus:

 

Koster i øjeblikket (2018) 900 kr. pr. familie pr. år.

Brug af bussen i forbindelse med fødselsdag koster 100 kr.

 

Ansøgning om fripladstilskud:

 

Forældre, der ønsker at søge fripladstilskud, skal henvende sig til skolens kontor. Her vil der kunne gives oplysninger om betingelser for ansøgning og ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal være fremsendt til Grønbjerg Friskole senest den 1. september 2018.

 

Ved manglende betaling til skolen/NaturMusen:

 

Procedure omkring manglende betaling findes i bestyrelsens forretningsorden. Denne er at finde på skolelederens kontor.

Mere Info: 

 

> Personale

 

> Bestyrelsen

 

> Idegrundlag

 

> Tilmelding

Skolepenge 

 

Børnehaven

Vuggestuen