Grønbjerg friskole bygger på den Grundtvig/Koldske tradition, og skolens menneskesyn er inspireret af deres tanker.

En del af friskolens tradition er, at vi lægger vægt på fortælling - både som en del af den fælles morgensamling men også som element i den galige undervisning og som et selvstændigt fag, hvor alle skolens elever 2 gange om ugen er samlet til en fælles fortælletime.

 

Skolens menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning om, at hvert enkelt menneske er noget helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fælleskab med andre. Med det udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en fantstisk mulighed for hvert enkelt menneske at brge sit værd til gavn for fællesskabet. Ligesom Kold og Grundtvig forsøger vi på Grønbjerg Friskole at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige samtale, hvor eleverne tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.

 

På Grønbjerg friskole forpligter vi os til at fortælle eleverne, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi tror på, at kærlighed, glæde, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære - førstt og fremmest at leve et liv sammen med andre efter danske demokratiske traditioner, hvor frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter. Vi ønsker, at alle - børn, forældre og ansatte på skolen - skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse og at påtage sig et medansvar og et forpligtende fællesskab om skolen. 

Børnehaven

 

Grønbjerg Friskoles børnehave lægger vægt på:

 

 • Udvikling af børnenes sociale kompetancer
 • leg
 • Værksteder med processen i centrum
 • Sundhed og hygiejne
 • Brobygning til skoledelen
 • Stimulering af børnenes sproglige nysgerrighed

 

 

Skoledelen

 

Grønbjerg Friskoles skoledel lægger vægt på:

 

 • Kreativ og udfordrende undervisning
 • Et højt fagligt niveau
 • At alle fag og færdigheder vægtes lige højt
 • Elevens mulighed for, at nå så langt frem som evner og interesser rækker
 • Brug af naturen som en naturlig del af undervisningen
 • IT som en integreret del af undervisningen
 • Der tilstræbes et max på 19 elever i hver klasse, men det beror til enhver tid på en pædagogisk vurdering

 

 

SFO

 

Grønbjerg Friskoles SFO er et fristed og et åndehul efter skoletid, hvor der tilbydes:

 

 • Kreative og udfordrende aktiviteter med fokus på både proces og produkt
 • Inspirerende og indbydende værksteder
 • Sang, musik og bevægelse
 • Et lokale med ro til lektielæsning/læsning
 • Multimedieaktiviteter
 • Ture ud af huset
 • Børnemøder

 

 

 

 

Personale og Læringsmiljø

 

Grønbjerg Friskole lægger vægt på:

 

 • Inspirerende og indbydende miljøer, der pirrer nysgerrigheden og giver energi og lyst til at lære
 • Kompetenceudvikling på alle niveauer
 • Kontinuerlig udvikling af læringsmetoder og læringsmiljøer
 • Medarbejdernes engagement og kreativitet
 • Kompetente, positive og motiverede medarbejdere, som accepterer og anerkender børnene

 

 

 

 

Idegrundlag

 

 

Børnehaven

Vuggestuen