Leje af Friskolens lokaler


I de 3 kalendre herunder kan man se hvornår multirummet, multisalen og gymnastiksalen er ledige.
Leje af friskolens lokaler skal ske via Friskolens kontor (97 38 41 77).

Børnehaven

Vuggestuen