Velkommen til 0 klasse

0klasse.jpg
Klasse kalender
0. klasse.png
barn1.png

Velkommen i 0. klasse

I år går der 11 elever i 0. klasse. Nogen bor i Grønbjerg andre kommer fra byerne i oplandet.
0. klasse er et år, hvor eleverne vænne sig til skolelivet. De er med i alle fælles timer på skolen.
0. klasse er indlæring fra start og indlæringen foregår meget gennem leg. Dagen starter med idræt/motorisk træning i salen. 

 

Vi har fokus på det enkelte barns trivsel. På klassen og i frikvartererne
For at være tryg i de store forsamlinger, er der en morgensidder fra 7. klasse, der passer godt på dem i fælles timerne.

 

Som noget nyt i år, er mange af vores fag organiseret omkring et ugeskema.  En stor del af undervisningen foregår ved, at eleverne selvstændigt udvælge og arbejder med de opgaver, der står på ugeskemaet. I kan læse mere om ugeskemarevolutionen her; https://ugeskemarevolutionen.dk/ 
 

0.klasse er de yngste i yngstegruppen, som i år består af 42 elever fra 0.-3. klasse. Hver onsdag er hele yngstegruppen sammen, først om fortælling, hvor vi blandt hører om kristendom og danmarkshistorie, og derefter til u-dag. På u-dage arbejder vi med forskellige emner og indhold som tager udgangspunkt Udeskole, Udsyn, Udvikling, Udflugter, Undervisning og Udeleg.  
 

Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 0. klasse på Grønbjerg Friskole.

barn2.png