Velkommen til 7 klasse

7.klasse 21.jpg
Klasse kalender
7. klasse nyeste1.png
mellem hopper pige.png

Velkommen i 7. klasse

På Grønbjerg Friskole er 7. klasse en del af ældstegruppen. Ældstegruppen består af alle elever i
6.-9. klasse.

Når man er en del af ældstegruppen, er der nogle ting, man laver i fællesskab med resten af
gruppen og nogle ting, man er sammen med sin egen klasse om.
 
I ældstegruppen har alle elever fagdag sammen hver onsdag formiddag. Fagdag er en dag, der kan
bruges til f.eks. projekter på tværs af klasserne, temadage, faglige fagdage og meget andet.
7. klasse har også op-dag to lektioner om ugen, som er fastlagt til faget billedkunst. Faget afsluttes
med en praktisk prøve i slutningen af 8. klasse.
 
Ældstegruppen har fortælling sammen hver tirsdag morgen. På Grønbjerg Friskole er det den
måde vi underviser i hhv. kristendom og historie - indtil eleverne når 8. og 9. klasse, hvorefter de
får kristendom og historie som individuelle fag. Om onsdagen samles hele skolen til fortælling,
hvor der genfortælles bøger, myter, sagn og personlige beretninger.
7. klasse består i dette skoleår af 15 elever - 11 drenge og 4 piger. 
 
I løbet af året vil klassen deltage i tre smedeforløb i samarbejde med Skjern Teknisk Skole. Det
første forløb foregår på Bundsbæk Mølle og de to andre på Teknisk Skole, hvor vi bl.a. skal arbejde
med ideudvikling og derefter fremstille ideen. 
 
Klassen vil i år have konfirmationsforberedelse på skemaet, selve konfirmationen finder sted Store
Bededag. 
Nogle af vores fokuspunkter i 7. klasse er trivsel, fællesskab og faglighed.
 
Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 7. klasse på
Grønbjerg Friskole.

mellem hopper dreng.png