top of page

Idegrundlag

Grønbjerg Friskole bygger på den Grundtvig/Koldske tradition, og skolen menneskesyn er inspireret af deres tanker. En del af Friskolens tradition er, at vi lægger vægt på fortælling – både som en del af den fælles morgensamling og som et selvstændigt fag, hvor alle skolens elever, 2 gange om ugen, er samlet til en fælles fortælletime.

 

Skolen menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtninger om, at hvert enkelt menneske er noget helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Med det udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en fantastisk mulighed for hver enkelt menneske, at bruge sit værd til gavn for fællesskabet. Ligesom Grundtvig og Kold, forsøger vi på Grønbjerg Friskole, at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige samtale, hvor eleverne tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.

 

På Grønbjerg Friskole forpligter vi os til at fortælle eleverne, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi tror på at kærlighed, glæde, engagement og de gode oplevelser er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest, at leve et liv sammen med andre efter danske demokratiske traditioner, hvor frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter. Vi ønsker, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i dét, der foregår, at have medindflydelse og at påtage sig et medansvar og deltage i et forpligtende fællesskab omkring skolen.

Børnehaven

Grønbjerg Friskoles Børnehave lægger vægt på:

 

 • Udvikling af børnenes sociale kompetancer

 • Leg

 • Værksteder med processen i centrum

 • Sundhed og hygiejne

 • Brobygning til skoledelen

 • Stimulering af børnenes sproglige nysgerrighed

Skoledelen

Grønbjerg Friskoles skoledel lægger vægt på:

 

 • Kreativ og udfordrende undervisning

 • Et højt fagligt niveau

 • At alle fag og færdigheder vægtes lige højt

 • Elevens mulighed for, at nå så langt frem som evner og interesser rækker

 • Brug af naturen som en naturlig del af undervisningen

 • IT som en integreret del af undervisningen

 • Der tilstræbes et max på 19 elever i hver klasse, men det beror til enhver tid på en pædagogisk vurdering

bottom of page