Velkommen til 4 klasse

3. 4. klasse (1).jpg
Klasse kalender
4. klasse.png
mellem hopper pige.png

Velkommen i 4. klasse

I år går der 10 elever i klassen, 3 piger og 7 drenge, hvor nogen bor i Grønbjerg og andre kommer fra
mindre byer i oplandet. Klassen er samlæst med 3. klasse, som består af 6 elever, 6 piger.


Stort set alle timer er samlæste, der er dog mulighed for, at vi deler eleverne klassevist, når dette giver
mening i forhold til undervisningen.


I klassen gør vi meget ud af, at alle skal have det rart og stemningen skal være sjov og hyggelig. Derfor
bruger vi en del tid på at snakke om vores sprog og hvordan man kan invitere hinanden med i fællesskabet.
Derudover arbejder vi også med hvert barns eget trivsel, når vi fx laver drømmerejser, taktil massage og
holder aktive pauser i løber af dagen.


4. klasse er de en del af yngste-/mellemgruppen, som består i år af 42 elever fra 0.-5. klasse. Hver tirsdag er
hele yngste-/mellemgruppen sammen, først omkring fortælling, hvor vi blandt hører om kristendom og
danmarkshistorie, og fredag til u-dag. På u-dage arbejder vi med forskellige emner og indhold som tager
udgangspunkt Udeskole, Udsyn, Udvikling, Udflugter, Undervisning og Udeleg.  Her er klassen i perioder
sammen med hele gruppen fra 0.-5. klasse og i andre perioder sammen med mellemgruppen (3.-5. klasse).


Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 4. klasse på
Grønbjerg Friskole.

mellem hopper dreng.png