top of page

Friskolens historie

Det første frø til Grønbjerg Friskole blev lagt i september 2004.

Den daværende Videbæk Kommune havde sendt et forslag i høring om at sammenlægge nogle af Kommunens skoledistrikter, bl.a. Grønbjerg og Spjald.

 

Det blev derfor besluttet at undersøge mulighederne for at starte en Friskole i Grønbjerg, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 7 personer:

Karin Jensen, Jane Jensen, Sten Schmidt, Per Lauritsen, Mogens Ballegaard, Jesper Bagge Pedersen og Finn Krogh Jørgensen.

 

Foreningen Grønbjerg-2000 indkaldte til et borgermøde om skolesammenlægningerne i Forsamlingshuset den 7. oktober 2004.

Et panel bestående af Finn Krogh Jørgensen (Arbejdsgruppen), Gravers Kjærgaard (Byrådet) og Alan Larsen + Ole Berthelsen (Børnenes Hus) orienterede og svarede på spørgsmål.

I den fremmødte forsamling var der stemning for at kigge på en Friskole, hvis der skete forringelser på folkeskolen.

 

I høringsperioden kom der mange protester mod Byrådets forslag, og på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. november 2004 besluttede Byrådet at droppe planerne om sammenlægning af skoledistrikterne.

Der var dog stadig ønsker fra Kommunen om at spare på skoledriften, og BUK-udvalget nævnte bl.a. ting som "Flytning af 7. årgang til overbygningsskolerne", "Fælles ledelse og drift af 2 eller flere skoler" og "Nedlæggelse af skoler" som mulige elementer der skulle undersøges.

 

Kommunal-reformen satte en prop i Videbæk Kommunes videre arbejde. På et møde den 14. juni 2005 besluttede Videbæk Byråd, at udsætte de fleste af beslutningerne om fremtiden for skolerne i Videbæk Kommune.

Det blev nu op til den kommende Ringkøbing-Skjern Kommune, at beslutte hvordan skolestrukturen i den nye storkommune skulle se ud.

 

Arbejdsgruppen Grønbjerg Friskole besluttede dog fortsat at bestå og holde øje med udviklingen.

Tankerne om en Friskole i Grønbjerg var gemt, men ikke glemt!

 

Og knapt var Byrådet i den nye Ringkøbing-Skjern Kommune trådt sammen før bomben sprang.

Ringkøbing-Skjern Kommune udsendte midt i januar 2007 et forslag til den ny skolestruktur i Kommunen. Der blev lagt op til lukning af 8 små skoler i kommunen, herunder skolen i Grønbjerg.

 

Arbejdsgruppen påbegyndte derfor straks processen hen imod etablering af en Friskole i Grønbjerg.

 

Der blev afholdt et stormøde i Forsamlingshuset i Grønbjerg den 20. februar 2007.

Der var indlæg af Ejvind Haubjerg fra Velling Friskole og Cecil Christensen fra Dansk Friskoleforening.

 

På mødet var der massiv opbakning til Friskolen i Grønbjerg.

 

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede at sende (et revideret) forslag om skolelukninger i høring på byrådsmødet den 17. april 2007.

 

Grønbjerg Friskole afholdt stiftende generalforsamling torsdag den 19. april 2007.

Her blev der vedtaget vedtægter til Grønbjerg Friskole, samt Grønbjerg Friskoles Støtteforening.

 

Valgt til bestyrelsen for Grønbjerg Friskole blev:

Finn Krogh Jørgensen, Per Lauritsen, Mogens Ballegaard, Ole Berthelsen, Dorthe Hansen, Jesper Bagge og Jane Jensen.

Som suppleanter blev valgt: Lis Helles og Asger Andreasen. 

 

Valgt til støtteforeningens bestyrelse blev:

Gravers Sønderby, Hanne Meiner, Grethe Tange og Kim Lørdal.

Som suppleanter blev valgt: Karin Jensen og Peder Juelsgaard.

 

Hermed var Grønbjerg Friskole født.

bottom of page