top of page

Skolepenge

Forældrebetaling

Er i øjeblikket (2022) 1300 kr. pr. måned (i 11 måneder) pr. husstand uanset hvor mange børn man har i skolen. 

Betalingen foregår via PBS.

SFO betaling

Forældrebetalingen er i øjeblikket (2022) 836 kr. pr. barn pr. måned (12 måneder).

Skolebus

Koster i øjeblikket (2022) 900 kr. pr. familie pr. år.

Brug af bussen i forbindelse med fødselsdag koster 100 kr.

Friplads

Forældre, der ønsker at søge fripladstilskud, skal henvende sig til skolens kontor. Her vil der kunne gives oplysninger om betingelser for ansøgning og ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal være fremsendt til Grønbjerg Friskole senest den 1. september 2022.

bottom of page