top of page

Velkommen til 3 klasse

3. klasse.jpg
Klasse kalender
barn1.png

Velkommen i 3. klasse

barn2.png

Velkommen i 3. klasse 

På Grønbjerg Friskole er 3. klasse en del af yngstegruppen. Yngstegruppen består af alle elever i 0.-4. klasse. 

Når man er en del af yngstegruppen, er der nogle ting man laver i fællesskab med resten af gruppen, og nogle ting man er sammen med sin egen klasse om. 

Der er regler, der er anderledes, afhængig af, om man er en del af yngstegruppen eller ældstegruppen. 

I yngstegruppen har alle elever u-dage sammen hver onsdag. Definitionen på U-dag er dage, hvor vi arbejder med Udeskole, Udsyn, Udvikling, Udflugter, Undervisning og Udeleg. Derudover skal 3. klasse i år gå til mini-konfirmand i efteråret, hvilket også kommer til at ligge om onsdagen.  

Yngstegruppen har fortælling sammen hver onsdag morgen. På Grønbjerg Friskole er det på den måde, vi underviser i hhv. kristendom og historie - indtil eleverne når 8. og 9. klasse, hvor de får kristendom og historie som individuelle fag. Derudover har alle elever på hele skolen fælles fag fordelt i løbet af ugen, fx fælles idræt, fælles fortælling, elevmøde m.m. Det er vigtigt for os, at eleverne kender og er trygge ved hinanden på tværs af årgangene. 

3.klasse består i dette skoleår af 16 elever, 9 drenge og 7 piger.  

Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 3. klasse på Grønbjerg Friskole. 

bottom of page