Velkommen til 3 klasse

2-3klasse.jpg
Klasse kalender
3. klasse.png
barn1.png

Velkommen i 3. klasse

I år går der 9 elever i klassen, 3 piger og 6 drenge, hvor nogen bor i Grønbjerg og andre kommer fra mindre byer i oplandet. 
I klassen gør vi meget ud af, at alle skal have det rart og stemningen skal være sjov og hyggelig. Derfor bruger vi en del tid på at snakke om vores sprog og hvordan man kan invitere hinanden med i fællesskabet. Derudover arbejder vi også med hvert barns eget trivsel, når vi fx laver drømmerrejser og holder aktive pauser i løber af dagen. 

 

Mange af vores fag er organiseret omring et ugeskema, hvor en mindre del af undervisningen foregår som fællesundervisning ved tavlen og hvor en stor del af undervisningen foregår ved, at eleverne selvstændigt udvælger og arbejder med de opgaver, der står på ugeskemaet. I kan læse mere om ugeskemarevolutionen her; https://ugeskemarevolutionen.dk/ 
 

3. klasse er de ældste elever i yngstegruppen, som består i år af 42 elever fra 0.-3. klasse. Hver onsdag er hele yngstegruppen sammen, først om fortælling, hvor vi blandt hører om kristendom og danmarkshistorie, og derefter til u-dag. På u-dage arbejder vi med forskellige emner og indhold som tager udgangspunkt Udeskole, Udsyn, Udvikling, Udflugter, Undervisning og Udeleg.  
 

Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 3. klasse på Grønbjerg Friskole.

barn2.png