Velkommen til 6 klasse

Klassebillede6.klasse.jpg
Klasse kalender
6_edited.jpg
mellem hopper pige.png

Velkommen i 6. klasse

På Grønbjerg Friskole er 6. klasse en del af ældstegruppen. Ældstegruppen består af alle
elever fra 6.-9. klasse. I ældstegruppen, er der nogle ting, man laver i fællesskab med
resten af gruppen og nogle ting, man er sammen med sin egen klasse om, ligesom der er
regler, der er anderledes afhængig af, om man er en del af yngste-mellemgruppen eller
ældstegruppen.


I ældstegruppen har alle elever fagdag sammen hver onsdag formiddag. Fagdag er en
dag, der kan bruges til f.eks. projekter på tværs af klasserne, temadage, faglige fagdage
og meget andet. Ældstegruppen har også fortælling sammen hver tirsdag morgen. På
Grønbjerg Friskole er det den måde vi underviser i hhv. kristendom og historie - indtil
eleverne når 8. og 9. klasse, hvorefter de får kristendom og historie som individuelle fag.
En anden ting, ældstegruppen laver sammen, er faget Opdag. I Opdag kan man være en
eller flere klasser sammen om at arbejde med et emne, hvori der ofte vil være kreative
indfald, naturfag eller ud af huset-oplevelser.


Onsdag morgen har hele skolen fortælling. Her bliver der i år fortalt moderne eventyr,
sunget fællessang, fortalt om forskellige historiske personer, genfortalt litterære værker
mm. Senere på året vil de ældste børn i børnehaven også deltage til denne fortælling, hvor
6.klasse skal hjælpe med at være ’morgen-siddere’ og vise, hvordan man skal være, når
man er samlet til fortælling i salen.


I år består 6.klasse af 15 elever - 7 drenge og 8 piger. Klassen har et godt fællesskab og
er gode til at hjælpe hinanden og give hinanden plads.


I løbet af året arbejder vi med mange forskellige emner og opgaver. Det kunne fx være
forskellige romaner, genrer, teksttyper og grammatik, regnearter, matematikhistorier, men
også aktiv dansk og ude-matematik. Herudover har klassen sprogfag og vi nyder at være
fælles med resten af skolen bl.a. på fælles lejrtur, til dramauge og fællesidræt.


Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 6.
klasse på Grønbjerg Friskole.

mellem hopper dreng.png