top of page

Velkommen til 1 klasse

1.-2. klasse.jpg
Klasse kalender
barn1.png

Velkommen i 1. klasse

barn2.png

Velkommen i 1.-2. klasse 

I år går der 15 elever i klassen fordelt på 10 i 1.klasse, 8 drenge og 2 piger samt 5 i 2. klasse, 3 drenge og 2 piger, hvor nogen bor i Grønbjerg og andre kommer fra mindre byer i oplandet.  

Stort set alle timer er samlæste, der er dog mulighed for, at vi deler eleverne klassevist, når dette giver mening i forhold til undervisningen. 

I klassen gør vi meget ud af, at alle skal have det rart og stemningen skal være sjov og hyggelig. Derfor bruger vi en del tid på at snakke om vores sprog og hvordan man kan invitere hinanden med i fællesskabet. Derudover arbejder vi også med hvert barns eget trivsel, når vi fx laver drømmerejser, taktil massage og holder aktive pauser i løber af dagen. I skoleåret 23/24 vil klassen arbejde efter dele af principperne for Ugeskemarevolutionen. 

1.-2. klasse er en del af yngste-/mellemgruppen, som består i år af 59 elever fra 0.-4. klasse. Hver onsdag er hele yngstegruppen sammen, først omkring fortælling, hvor vi blandt hører om kristendom og danmarkshistorie, og herefter til U-dag. På u-dage arbejder vi med forskellige emner og indhold som tager udgangspunkt Udeskole, Udsyn, Udvikling, Udflugter, Undervisning og Udeleg.  Her er klassen sammen med hele gruppen fra 0.-4. klasse i perioder og andre gange er de kun sammen med 0. klasse. 

Forældre og andre interesserede kan altid kontakte skolen for flere informationer om 1.-2. klasse på Grønbjerg Friskole. 

bottom of page