Velkommen til 1 klasse

1. klasse (1).jpg
Klasse kalender
1_edited.jpg
barn1.png

Velkommen i 1. klasse

I skoleåret 2021-2022 er 0. og 1. klasse samlæst. Det betyder rent praktisk, at en stor del af timerne læses i
fællesskab med 2 lærere tilknyttet, og at klasserne derudover får en del individuelle dansk, matematik og
engelsktimer.


0. klasse består i år af 5 elever og i 1. klasse er der 14 børn. Tilsammen har vi en dejlig børnegruppe på 19
elever.


Klasselærer for 0. er primært Birgit og klasselærer for 1. er primært Rikke, men lærerne har et tæt
samarbejde, så børnene føler en tilknytning til begge.


I 0.-1. klasse er skemaet opbygget med velkendte fag, som dansk, matematik, engelsk (i 1. klasse) og idræt,
men derudover har vi traditionelle friskolefag, som f.eks. fortælling og U-dag. Desuden har vi et ugentlig
elevmøde og børnene er en aktiv del af rengøringen.


Vi er en skole, der har meget fokus på en aktiv og varieret hverdag, hvorfor vores elever i 0.-1. klasse har
idræt/motorisk træning dagligt fra morgenstunden udover traditionelle skemalagte idrætstimer.


I fortælling, som vi har 2 gange om ugen, er fokus den ene gang lagt på kristendom og historie og den
anden gang på almendannende fortællinger. Sang og musik hører med i de almendannende fortællinger.


U-dag er en bredt funderet dag, hvor vi en hel dag om uger bryder skemaet op, og laver alternativ
undervisning med børnene. Undervisningen foregår ofte ude, enten i skoven, på skolens grund eller i
lokalområdet, men kan også være tematisk baseret og foregå i klasserne.


U-skole defineres som Udeskole, Udsyn, Udvikling, Udflugt, Undervisning og Udeleg.


På Grønbjerg Friskole deler vi vores elever i en ældste- og en yngstegruppe. Yngstegruppen er i nogle
situationer opdelt i indskoling (0.-2.) og mellemtrin (3.-5.).


Skoleåret indeholder, ud over de almindelige skoleuger, også 2 temauger, mindst en lejrskole (ofte 2),
dramauge og temadage.


Man er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis man er interesseret i at høre mere.

barn2.png